Лентов транспортьор тип LP-V8000

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт по хоризонтални трасета.

Call Now Button