Showing all 4 results

Вибросита 

Вибросита са съоръжения, които разделят насипни материали на различна едрина (две или три фракции).

Виброситата са много компактни машини, които намират широко приложение в различни индустрии като фармацевтика, хранително-вкусовата промишленост, за производството на пластмаси, бои, метални прахове, детергенти, пестициди, торове и други.

Работят на принципа на прост и ефективен метод за отделяне на насипни продукти по размер на частиците, отделяйки както течност от твърди частици, така и различни по големина твърди частици една от друга.

Call Now Button