НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ – HIDROYONIX

Приоритети на „ХИДРОЙОНИКС“ са: разработването на нови продукти, качеството, срочното изпълнение на поръчките, конкурентни цени и коректно обслужване.

ОТНОСНО НАС

ПРОФЕСИОНАЛНА РАЗРАБОТКА

„ХИДРОЙОНИКС“ ЕООД има специалисти, способни да разработят нови продукти по изискване на клиента.

КАТАЛОГ

Бункер за пелети

Бункерът за пелети, който ние от Hidroyonix можем да изработим за Вас, се използва за съхранението и подаването на пелети към чували, където да бъдат пакетирани. В дъното на бункера има полуавтоматична клапа, чрез която се дозира количеството на пелетите при изсипването им в чувала.

Лентов Транспортьор

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на брикети, зърно и всякакъв вид надробен дървен материал с максимален размер 50х10х5 мм  по хоризонтални трасета или под наклон до 45 º

Сушилки

Изсушаването се реализира в барабанна сушилна камера разположена хоризонтално. Раздробената дървесина с размери около 8 mm се подава във вътрешността на сушилната камера посредством ротационен дозатор или винтов транспортьор.

Сертификати и награди

Имате проект на ум?

Свържете се с нас и нека обсъдим вашата идея, а ние ще я превърнем в реалност за Вас.