НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ – HIDROYONIX

Приоритети на „ХИДРОЙОНИКС“ са: разработването на нови продукти, качеството, срочното изпълнение на поръчките, конкурентни цени и коректно обслужване.

ОТНОСНО НАС

ПРОФЕСИОНАЛНА РАЗРАБОТКА

„ХИДРОЙОНИКС“ ЕООД има специалисти, способни да разработят нови продукти по изискване на клиента.

КАТАЛОГ

Бункер за пелети

Бункерът за пелети, който ние от Hidroyonix можем да изработим за Вас, се използва за съхранението и подаването на пелети към чували, където да бъдат пакетирани. В дъното на бункера има полуавтоматична клапа, чрез която се дозира количеството на пелетите при изсипването им в чувала.

Лентов Транспортьор

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на брикети, зърно и всякакъв вид надробен дървен материал с максимален размер 50х10х5 мм  по хоризонтални трасета или под наклон до 45 º

Сушилки

Изсушаването се реализира в барабанна сушилна камера разположена хоризонтално. Раздробената дървесина с размери около 8 mm се подава във вътрешността на сушилната камера посредством ротационен дозатор или винтов транспортьор.

Сертификати и награди

„Хидройоникс“ ЕООД спечели проект по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 15.10.2021г. „Хидройоникс“ ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2293-C01 при 100% безвъзмездно финансиране в размер на 50 000, 00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

Имате проект на ум?

Свържете се с нас и нека обсъдим вашата идея, а ние ще я превърнем в реалност за Вас.