ЛЕНТОВ ТРАНСПОРТЬОР С РЕБОРДИ – 4м тип LTR 6

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на брикети, зърно и всякакъв вид надробен дървен материал с максимален размер 50х10х5 мм  по хоризонтални трасета .

Call Now Button