Лентов транспортьор за коробелачка-хоризонтален LTR KBH

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на  всякакъв вид надробен дървесен материал с максимален размер 50х10х5 мм  по хоризонтални трасета.

Call Now Button