Лента транспортна с реборди-5 В=600; Н=5м тип LTR5

Лентовият транспортьор е съоръжение за непрекъснат транспорт на брикети, зърно и всякакъв вид надробен дървен материал с максимален размер 50х10х5 мм  по хоризонтални трасета или под наклон до 45 º

Call Now Button