Вибро маса VM

Вибро масата е машина, предназначена да работи като рампа за дървесни отпадъци.

Call Now Button