Вибротранспортьор тип VTR

Транспортно съоръжение, което служи за автоматизирано транспортиране на целулоза и капаци. Монтира се преди дробилка. Подава материал към дробилка.

Call Now Button