Вибросито VS850

Виброситото е съоръжение, което разделя насипни материали на две или три фракции с различна едрина.

Call Now Button