Вибросито-Ф1150 VS 1150

Предназначение

 

Виброситото е съоръжение, което разделя насипни материали на две или три фракции с различна едрина.

Call Now Button