Showing all 5 results

Лентови транспортьори

Транспортьори собствено производство на фимра Хидройоникс. Качествени части с дълготраен живот. Лентовите транспортьори са съоръжения за непрекъснат транспорт на всякакъв вид надробен дървесен материал.

Лентовата транспортна система е един от многото видове конвейерни системи. Лентови транспортьори се състоят от две или повече ролки (понякога наричани барабани), със затворена носеща среда – транспортна лента (колан) – която се върти около тях. Една или и двете ролки се захранват, като преместват колана и материала на колана напред.

Call Now Button